Kontakt

WAŻNY KOMUNIKAT

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIELSKU INFORMUJE, ŻE OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ I ELEKTRONICZNĄ.

 

PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKAMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIELSKU W SPOSÓB: 
 LISTOWNY POD ADRESEM:  Ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko
TELEFONICZNY POD NUMEREM: (52) 381-38-78
EMAILOWY POD ADRESEM:  sekretariat@gops.osielsko.pl  

DOKUMENTY MOŻNA PRZEKAZAĆ DO GOPS: 

- POCZTĄ POLSKĄ; 

- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ; 

WPROWADZONE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W  OŚRODKU PODEJMOWANE SĄ Z UWAGI NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku
ul. Centralna 6a
86-031 Osielskokierownik: Jadwiga Drzycimska
telefon: (52) 381 38 78
fax: (52) 381 38 78

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30
                                     wtorek  7:30 - 17:00
                                      piątek  7:30 - 14:00


Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - (52) 381 38 78, 501-871-491
                       Świadczenia wychowawcze 500+ - (52) 340 11 12,
                                                 Pomoc społeczna - (52) 324 07 85,
                                                 Główny księgowy - (52) 324 02 52,
                          Rodzinny Punkt Konsultacyjny - (52) 381 33 44, 501-347-033


e-mail: kontakt @ gops.osielsko.pl

skrytka epuap: /GOPS_OSIELSKO/SkrytkaESP


Status prawny:jednostka budżetowa