Stypendia szkolne

  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku będzie realizował zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Osielsko.