Rodzinny Punkt KonsultacyjnyKażdy członek naszej społeczności ma prawo zwrócić się i uzyskać profesjonalną, bezinteresowną pomoc w zakresie objętym działaniem Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku, ul. Centralna 6a, pokój 101,  tel. (52) 381-33-44, e-mail: punkt.rodzinny@interia.pl

Porady w RPK w Osielsku  udzielane są bezpłatnie.


Mieszkańcy Gminy Osielsko  w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym mogą skorzystać  bezpłatnie  z porad:
1. psychologa dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz do spraw przemocy
2. prawnika
oraz wziąść udział w:
3. grupie wsparcia dla współuzależnionych
4. spotkaniu  grupowym  dla ludzi z problemem alkoholowym
5. szkole dla rodziców

Oddajemy do dyspozycji mieszkańców gminy umiejętności, specjalistyczną wiedzę i pasje zaangażowanej w pomaganie grupy ludzi.