Rodzinny Punkt Konsultacyjny

Każdy członek Naszej społeczności (GMINY OSIELSKO) ma prawo zwrócić się i uzyskać profesjonalną, bezinteresowną pomoc w zakresie objętym działaniem Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku, ul. Centralna 6a, pokój 101.

Szczegółowych informacji udziela - Marzena Żychlińska            tel. 501347033 ( e mail: mzychlinska@gops.osielsko.pl) koordynator ds. profilaktyki , terapeuta uzależnień, specjalista w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

ZAPRASZAMY !


Punkt Konsultacyjny jest miejscem w którym osoby dotknięte problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy, w bezpiecznych warunkach mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Otrzymają bezpłatną i anonimową pomoc m.in. w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem oraz dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy. Uzyskają również informacje o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Porady w RPK w Osielsku  udzielane są bezpłatnie.


Mieszkańcy Gminy Osielsko  w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym mogą skorzystać  bezpłatnie  z porad:
1. psychologa dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz do spraw przemocy
2. prawnika
3. terapeuty uzależnień
oraz wziąć udział w:
4. grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy lub/i współuzależnionych
5. spotkaniu  grupowym  dla ludzi z problemem alkoholowym
6. szkole dla rodziców