Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

3. świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.
4. świadczenie rodzicielskie