Rodzina 500 Plus

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,  tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Obowiązujące akty prawne od 1 lipca 2019r.:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 924)
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019r. poz. 1177)