Program Dobry Start

 

Program „Dobry start” – to rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Obowiązujące akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – zwane dalej rozporządzeniem – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 


Wnioski 
1. wnioske o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 2019.doc

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start pobierz >>

2. Klauzula informacyjna dla klienta korzystającego ze świadczeń "Dobry Start"  pobierz >>


Wnioski złożone po dniu  30 listopada danego roku, pozostawia się bez rozpatrzenia.